แนะนำนายกสมาคมฯ


 คุณประสพ  สุขเสือ HS6HXV
นายกสมาคมฯ
 ถ่ายทอดสด


ขอขอบคุณ E20WTD
สนับสนุน Web Hosting


ขอขอบคุณ HS6WAU
ผู้สนับสนุนวิทยุฯ
เพื่อการถ่ายทอดสดตรวจสอบรายชื่อ
พนักงานวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศUPDATE นามเีรียกขาน
พนักงานวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศFacebook HS6AN


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจการวิทยุสมัครเล่น

สกทช.
RAST
กระทรวง ไอ ซี ที
สำนักกิจการอวกาศฯ
แผนที่ประเทศไทย
พยากรณ์อากาศ

ข้อมูลทั่วไป

ขั้นตอนการเป็นนักวิทยุสมัครเล่น

แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จำเป็น

กำหนดอบรมและสอบฯ

ประกาศผลอบรมและสอบฯ

วิทยุสมัครเล่น คือ?

การพกพาวิทยุสื่อสาร

คำย่อที่นิยมใช้

Q-Code ที่ใช้บ่อย

Phonetic aphabets

สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

สถานี Repeater ทั่วประเทศ

Log book

ความถี่วิทยุฯ ทั่วประเทศ

ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยุมือถือ

รวมบทความและโครงงานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น (HS8YJX)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ - News & Information

ตรวจสอบการเป็นสมาชิกสมาคมฯ
โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 

คลิก ดูภาพ CCTV กรมทางหลวง เฉพาะพื้นที่นครสวรรค์

คลิก ดูภาพกิจกรรมของเราที่  Facebook Fanpageการขอรับใบอนุญาตฯ ฉบับใหม่ สัญญาณเรียกขานเดิม  คลิกตัวอย่างหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ
สมัครสมาชิกรายปี + ค่าบำรุง
 200 + 100 =300 บาท
สมัครสมาชิกตลอดชีพ + ค่าบำรุง

1,000 + 100 =1,100 บาท

ตัวอย่างหนังสือรับรอง

กำหนดคลื่นความถี่สำหรับการรับส่งสัญญาณระหว่างวิทยุสมัครเล่น (ใหม่) 


รายชื่อองค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคม ที่ กสทช. รับรอง

ประกาศ !  
ท่านใดที่เข้าร่วมอบรมวิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ ที่จังหวัดกำแพงเพชร  
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2557 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ที่ผ่านมานั้น  
ขณะนี้ ประกาศนียบัตรมาถึงสมาคมฯ แล้ว ติดต่อรับได้ที่ ร้านไอที.ช๊อป วิทยุสื่อสาร

ดูรายชื่อประกาศ ! บัตรเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคประชาชน มาถึงแล้ว

ท่านใดเข้าอบรมฯ (เพื่อนเตือนภัย) เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์
ติดต่อรับได้ที่ ร้านไอ.ที.ช๊อฟ วิทยุสื่อสาร ในเวลาทำการปกติ


ประมวลภาพกิจกรรม (เพื่อนเตือน ัย) คลิก
 


ภาพกิจกรรม - Pictures        คลิกดูอัลบั้มภาพกิจกรรมทั้งหมด


คลิกดูอัลบั้มภาพกิจกรรมทั้งหมด
 ท่านใดใช้โปรแกรม Zello
แอดเข้ามาที่ห้อง HS6AN
ได้เชื่อมต่อกับสถานีทวนสัญญาณแล้ว

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ http://zello.com/
ใช้ได้กับ สมาร์ทโฟนทุกรุ่นทุก OS
และใน PC / Notebook ทั่วไป

พยากรณ์อากาศ และการเตือนภัย

 


พระราชดำรัส


HS1A
คลิกที่ภาพ

 

พระสุรเสียง HS1A


รับฟัง พระสุรเสียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
HS1A ทรงวิทยุสื่อสาร


 

Repeater


HS6AN
ช่องความถี่ 145.6250 MHz

Duplex -600KHz

ตลอด 24 ชั่วโมง

Echo Link


ช่องความถี่ 145.7750 MHz
ตลอด 24 ชั่วโมง

Check Net

เวลา 19.00 น. - 20.00 น.
โดยเน็ตคอนโทลอาสา
สับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวัน


หมายเลขด่วน
และความถี่แจ้งเหตุ นครสวรรค์

 

บทความ HS6AN

ฝนหลวงพระราชทาน

ช่วยหนูน้อยกลับบ้าน

ปลัด สธ.ตรวจเยี่ยมคำนวนกำลังส่งวิทยุสื่อสารเชคความเร็วอินเตอร์เน็ต
 

สถิติ
 

Dell Ink Cartridges
 

 

 

สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์ : HS6AN
 ที่ตั้ง อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2
ตู้ ปณ. 88 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5622-0099 สายด่วน 081-8882000
facebook.com/hs6an