โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยพิบัติของพื้นที่เสี่ยงภัย
และสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ภาคประชาชนเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย 
เพื่อเป็นเครือข่ายของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ "เพื่อนเตือนภัย"
ะหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์


DSC_2108.JPG

DSC_2109.jpg

DSC_2111.JPG

DSC_2112.JPG

DSC_2113.JPG

DSC_2114.JPG

DSC_2118.JPG

DSC_2119.JPG

DSC_2121.JPG

DSC_2123.JPG

DSC_2130.jpg

DSC_2132.jpg

DSC_2136.JPG

DSC_2138.JPG

DSC_2143.JPG

DSC_2144.JPG

DSC_2147.JPG

DSC_2153.JPG

DSC_2154.JPG

DSC_2155.JPG

DSC_2162.JPG

DSC_2163.JPG

DSC_2165.JPG

DSC_2166.JPG

DSC_2168.JPG

DSC_2228.JPG

DSC_2231.JPG

DSC_2233.JPG

DSC_2238.JPG

DSC_2240.JPG

DSC_2242.JPG

DSC_2244.JPG

DSC_2246.JPG

DSC_2251.JPG

DSC_2253.JPG

DSC_2255.JPG

DSC_2256.JPG

DSC_2257.JPG

DSC_2262.JPG

DSC_2268.JPG

DSC_2272.JPG

DSC_2273.JPG

DSC_2274.JPG

DSC_2281.jpg

DSC_2285.JPG

DSC_2288.JPG

DSC_2289.JPG

DSC_2291.JPG

DSC_2293.JPG

DSC_2294.JPG

DSC_2295.JPG

DSC_2297.JPG

DSC_2299.JPG

DSC_2309.jpg

DSC_2311.JPG

DSC_2312.JPG

DSC_2314.JPG

DSC_2321.JPG

DSC_2322.JPG

DSC_2323.JPG

DSC_2324.JPG

DSC_2325.JPG

DSC_2326.JPG

DSC_2327.JPG

DSC_2328.JPG

DSC_2333.JPG

DSC_2337.JPG

DSC_2338.JPG

DSC_2339.JPG

DSC_2347.JPG

DSC01710.JPG

DSC01712.JPG

DSC01721.JPG

DSC01722.JPG

DSC01724.JPG

DSC01725.JPG

DSC01729.JPG

DSC01730.JPG

DSC01732.JPG

DSC01733.JPG

IMG_0370.JPG

IMG_0371.JPG

IMG_0372.JPG

IMG_0373.JPG

IMG_0379.JPG

IMG_0382.JPG

IMG_0383.JPG

IMG_0386.jpg

IMG_0393.JPG

IMG_0402.JPG

IMG_0408.JPG

IMG_0409.JPG